Romania a pierdut un OM

           Consternată, am aflat ca s-a stins din viaţă cel ce a fost  DAN MARIUS DUMITRAŞ, manager, editor, autor, conferenţiar, instructor şi consultant pentru industria de vânzări directe, specializat în Multi-Level Marketing.
A fost managerul companiei MLM International Romania, preşedintele –fondator al Asociaţiei de Vânzări Directe din România (RODSA) şi managerul – fondator al Editurii Digital Data Cluj , reprezentant personal, în probleme de editură, al lui Don & Nancy Failla în Europa de Est.
Un OM cu o reală vocaţie de cercetător şi de o erudiţie rar întâlnită.
Despre activitatea Editurii Digital Data citisem în urmă cu câţiva ani, dar despre marea personalitate a celui ce a fost Dan Marius Dumitraş mi-a povestit o bună prietenă, Corina Glogojeanu-Boia, redactor-corector la această editură.
Impresionată, am căutat pe internet şi ceea ce am citit a avut darul să-mi impună o mare admiraţie şi respect pentru acest Om.
Licenţiat în ştiinţe matematice şi mecanica fluidelor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, cu studii politehnice la bază, specializat în informatică economică şi automatizări industriale, a activat în calitate de analist-programator, asistent universitar asociat şi cercetător ştiinţific în România la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări pentru Automatizări Filiala Cluj-Napoca până în 1987.
A urmat o bursă de doctorat în Germania, la Universitatea din Trier apoi şi-a continuat activitatea profesională în calitate de inginer software şi cercetător ştiinţific în domeniul supravegherii proceselor industriale în cadrul concernelor ESSO şi AEG.
Din 1988 a cunoscut domeniul afacerilor MLM din mediul Comunităţii Europene, în paralel cu activitatea de bază şi a colaborat cu societatea de asigurări Hamburg-Mannheimer Versicherung.
Din 1994, a promovat activ industria MLM / Network Marketing în România, în calitate de editor, autor al primelor cărţi în limba româna pentru MLM, consultant şi instructor pentru companiile de marketing în reţea din România.
Editura Digital Data Cluj care face parte din Societatea Comercială cu Răspundere Limitată româno-germană Digital Data Computer, cu sediul în Cluj, a fost fondată de Dan Marius Dumitraş în 1992, pe baza unei investiţii proprii integrale germane.
Digital Data este cunoscută prin sigla  sa şi este înregistrată la Biblioteca Naţională A României ca editură şi tipografie şi este acreditată din 2002 la C.N.C.S.I.S al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România www.cncsis.ro .
Editura Digital Data Cluj este membră a bursei drepturilor de autor RIGHTSCENTER.COM din SUA.
Dacă veţi intra pe site-ul editurii http://www.digitaldata.ro/despre.htm vă veţi convinge singuri de realizările de excepţie ale acestei edituri sub competenta conducere a marelui său artizan – Dan Marius Dumitraş.
Prin personalitatea şi activitatea sa OMUL Dan Marius Dumitraş a oferit un model expresiv şi convingător pentru lucrul bine făcut, cu pasiune şi migală, cu dragoste de litera scrisă şi dăruire pentru cititor, reuşind, cu o rară capacitate intelectuală, să îmbine performanţa profesională de vârf cu înţelegerea simplă faţă de problemele umane reale, cu vorba bună, sfatul competent şi sprijinul efectiv acordat tuturor celor care au fost în preajma lui şi au avut fericirea să-l cunoască.
Strălucit reprezentant al ţării sale în domeniul M.L.M., domnul Dan Marius Dumitraş a plecat spre cele veşnice, lăsând în urma lui un gol imens, ca om şi intelectual de marcă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Mă întreb revoltată de ce mass-media centrală trece sub tăcere această imensă pierdere a spiritualităţii româneşti, dar nu scapă nici o ocazie de a ocupa pagini şi ore întregi de emisie, când este vorba despre persoane ce n-au făcut altceva în viaţă decât deliciul presei de scandal.